VI HAR SKABT ET MONSTER!
Politician shadow Politician
Mål:
underskrifter
underskrifter

Ja! Jeg vil have mere miljøvenlige biler!

Skriv under og slut dig til de tusindvis af andre, som ønsker at reducere nye bilers CO2-udslip.

Hjælp med at opfordre de europæiske politikere til at stemme for en reduktion af CO2-udslippet fra nye biler ved at:

- Støtte op om effektivitetsmål på mindst 95g CO2/km i 2020, uden smuthuller som "superkreditter" eller tidsforsinkelser.

- Støtte op om effektivitetsmålene for 2025, som skal sikre, at bilfabrikanterne masseproducerer de miljøvenlige biler med meget lavt CO2-udslip.

*
*
*
*
*
* Obligatoriske felter
Vi vil holde dig opdateret om vores kampagner
Når du skriver under, deltager du også i vores kampagne for at forhindre olieboringer i Det Arktiske Ocean. Klik her for mere information. Vi vil holde dig opdateret om kampagnen.

Del med dine venner

Tak for din indsats! Vi behøver alles hjælp for at vinde i denne sag - så udfyld meget gerne skemaet nedenunder og send den som e-mail til dine venner og bed dem om at skrive under!

Del på Facebook eller Twitter

Del på Facebook eller Twitter   Del på Facebook eller Twitter

Del på email

Tweet til din politiker!!

Mange tak! Tweet til den politiker, som kan gøre en forskel ved at bruge skemaet nedenunder.

Martin Lidegaard Martin Lidegaard
@martinlidegaard

Tak!!

Tak, fordi du gør en indsats i kampen mod CO2-udledninger! Har du lyst til at gøre mere, må du meget gerne sende dette til flere af dine venner eller blive ved med at tweete til din politiker. Du kan finde mere i vores briefing-rum.

Del med dine venner
Tweet til din politiker
VI HAR SKABT ET MONSTER!
Bilforurening er en af hovedårsagerne til klimaforandringerne.
!
Vores verden er i fare.
CO2-niveauet stiger.
Den arktiske havis smelter hurtigt.
Bilforurening er en af hovedårsagerne til klimaforandringerne.
Bilproducenterne kunne gøre det så meget bedre. Men ofte er de påvirkede af grådighed.
Bilerne, vi kører i, kunne være meget mere energi-effektive.
Bilproducenterne kunne gøre det så meget bedre. Men ofte er de påvirkede af grådighed.

Vi kan gøre det bedre.

Nye standarder i Europa kunne halvere CO2-udledningen fra biler i 2025 og sende en besked til resten af verden, specielt til det amerikanske og kinesiske marked. Men visse bilproducenter er imod og prøver aktivt at forhindre, at disse standarder bliver vedtaget. Volkswagen var en af de værste modstandere; de brugte deres magt og lavede lobbyarbejde for at få politikerne til at være imod sådanne emissionsmål. Men over en halv million mennesker krævede, at VW skiftede holdning, og VW har nu offentligt indvilliget i at leve op til deres løfte om at være verdens grønneste bilproducent og viser dermed vejen for resten af industrien.

Vores tørst efter olie sætter uberørte miljøer som Arktis i fare.
Vores tørst efter olie sætter uberørte miljøer som Arktis i fare. ...og er skyld i, at vores behov for olie vokser og vokser.
Ineffektive biler holder vores kørselsomkostninger høje...
!
...og er skyld i, at vores behov for olie vokser og vokser.
!
!
Europa har nu en unik chance for at mindske verdens sult efter olie...
...ved at vedtage en ny lov om at gøre vores biler mere energi-effektive.

Billigere kørsel og flere jobs.

Mere effektive biler vil også føre til besparelser for bilisterne. Bilejere i Europa ville kunne spare omkring en fjerdedel af de penge, de bruger hvert år til kørsel.

Skrappere mål i EU kunne også gøre Europa førende inden for grøn bilproduktion og dermed skabe flere jobs. Men hvis nogle bilproducenter får deres vilje, risikerer vi fortsat at være afhængige af importeret, dyr olie til vores biler.

Vi har ikke behov for al denne olie.

Europa er afhængig af importeret olie. Da de konventionelle oliekilder producerer stadig mindre, driver behovet efter olie til vores biler os til forurenende olieudvidning fra tjæresand og risikable dybhavsboringer i Arktis.

At reducere bilers CO2-udledninger vil ikke bare mindske CO2-udledningen - det vil mindske behovet for olie verden over. Det betyder, at der ikke vil være det samme incitament for at bore i uberørte områder som Arktis.

Effektive biler betyder en mere sikker planet.

Strammere bil-lovgivning i Europa er af afgørende betydning. Vi har en chance for at forandre forbrændingsmotoren en gang for alle og for at reducere forureningen fra biler drastisk - og dermed deres indvirkning på sårbare og smukke steder i verden som Arktis.

GØR DIN POLITIKER TIL EN HELT!
VI HAR SKABT ET MONSTER!
Tag handling

Rapporter og infografik.

Blog.

Europa gegen Co2

Denne side anvender cookies - små bidder af koder, som hjælper dig til at udfylde skemaer automatisk og hjælper os til at finde de ting, der interesserer netop dig.
Vi anvender også cookies for at gøre det nemmere for dig at hjælpe til med miljøarbejdet. Er det okay?

Allow
Deny